Dit zijn HS-codes en zo zoek je ze op | KVK (2023)

Zoek je als importeur of exporteur informatie over invoerrechten of andere importbelastingen zoals invoer-btw? Of wil je weten of je een in- of uitvoervergunning voor je zending nodig hebt? HS-codes van producten helpen hierbij. Deze 'Harmonized System'-code gebruikt de douane wereldwijd voor het indelen van producten.

Hoe kom je achter de HS-code van een product? Hiervoor kun je verschillende bronnen raadplegen. Begrippen als goederencodes, GN-codes en Taric-codes worden vaak als alternatief gebruikt voor HS-codes. Toch zijn er verschillen. In dit artikel lees je wat HS-codes zijn, waarvoor je ze gebruikt en hoe je de HS-code van een product opzoekt.

 • Wat zijn HS-codes?
 • Goederencodes (commodity codes)
 • GN-codes: goederencodes bij uitvoer
 • Taric-codes: goederencodes bij invoer
 • HS-codes en goederencodes opzoeken
 • Goederencode niet vindbaar?
 • Vragen over indeling van je product?
 • Zekerheid over de juiste goederencode

Actueel

Ben je al bekend met de hs-codes voor jouw producten? Houd er rekening mee dat per 1 januari 2023 de hs-codes voor verschillende producten wijzigen. Dit is van toepassing op 200 goederencodes. Controleer via de 'transponeringstabel' van de Nederlandse Douane of de goederencodes en de daaraan gekoppelde invoerrechten voor jouw producten veranderen. Wijzigingen gelden onder andere voor perziken en nectarines, bepaalde rijstsoorten, een aantal chemische producten, enkele machines, ruw aluminium, statische omvormers en metalen magneten.

Wat zijn HS-codes?

Een HS-code (Harmonized System-code) is een code die de douane wereldwijd gebruikt voor het indelen van producten. Ieder product heeft een andere HS-code. De HS-code is in Nederland ook bekend als GS-code. GS staat voor Geharmoniseerd Systeem. Een HS-code van een product bestaat uit zes cijfers. Bijna alle landen in de wereld gebruiken dezelfde HS-codes voor producten. De HS-code voor bijvoorbeeld handtassen van leer is dus in al deze landen gelijk, namelijk 4202 21. De lijst met HS-codes vind je op de Engelstalige website van de World Customs Organization.

Elk land kan de HS-code van een product uitbreiden met verschillende cijfers. Binnen de EU kennen we achtcijferige codes voor goederen die je uitvoert uit de EU. Dit zijn HS-codes aangevuld met twee cijfers. Bij invoer van goederen in de EU heb je meestal tiencijferige codes nodig. Dit zijn HS-codes aangevuld met vier cijfers. Deze codes voor uitvoer en invoer noemen we ook wel goederencodes. Goederencodes zijn dus gebaseerd op HS-codes.

(Video) Verkoopster kinderkleding en uitzendbureaubaas samen aan zet | KVK OndernemersQuiz

Goederencodes (commodity codes)

Je vermeldt goederencodes in je invoer- of uitvoeraangifte zodat de douane weet welke producten jouw import- of exportzending bevat.

Ook weet de douane aan de hand van de goederencode hoeveel invoerrechten en andere invoerbelastingen, zoals invoer-btw, zij moet heffen op de invoer van een product. Verder geeft een goederencode aan of er niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer van een product. Denk aan de verplichting van in- of uitvoervergunningen, gezondheidscertificaten of andere documenten.

GN-codes: goederencodes bij uitvoer

Bij uitvoer van je product naar een land buiten de EU heb je dus een achtcijferige goederencode nodig voor de uitvoeraangifte bij de douane. Een achtcijferige goederencode staat ook bekend als GN-code. GN betekent Gecombineerde Nomenclatuur. Stel dat je leren handtassen wilt exporteren naar Canada. De GN-code van deze handtassen is: 4202 21 00; de HS-code aangevuld met twee cijfers.

Taric-codes: goederencodes bij invoer

Als je goederen uit Amerika, China of een ander land buiten de EU importeert, heb je een tiencijferige goederencode nodig voor je invoeraangifte. Deze tiencijferige code noemen we in de EU een Taric-code. Bij bepaalde goederen gelden meerdere maatregelen, in dat geval kan de Taric-code worden uitgebreid naar maximaal achttien cijfers. Bij invoer is het voor de douane van belang of de leren handtassen handgemaakt of machinaal vervaardigd zijn De Taric-code bij invoer van handgemaakte leren handtassen is: 4202 21 00 10. Voor machinaal gemaakte handtassen is de Taric-code: 4202 21 00 90.

HS-codes en goederencodes opzoeken

Waar vind je de HS-code of de goederencode voor jouw product? Hiervoor kun je verschillende bronnen gebruiken. Voor het bepalen van deze codes gelden algemene indelingsregels met een dwingende volgorde. Dit betekent dat je altijd start met indelingsregel één. Lukt het indelen van een product in een goederencode niet volgens indelingsregel één dan kijk je of indelen lukt met regel twee en zo verder.

(Video) Webinar: Slim en succesvol importeren

De HS-codelijst met zescijferige productcodes vind je op de Engelstalige website van de Werelddouaneorganisatie (WDO). De goederencodes vind je in de volgende databases:

Het Gebruikstarief

Het overzicht van alle goederencodes vind je in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Klik hiervoor op het tabblad ‘nomenclatuur’ en daarbinnen op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Je komt bij de goederencode van een product door de gewenste mapjes aan te klikken.

Voorbeeld

De leren handtassen uit dit artikel, met hs-code 4202 21:

 • Klik op het mapje ‘AFDELING VIII - Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen (HOOFDSTUK 41 - 43)’.
 • Klik vervolgens op het mapje ‘HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN’.
 • Open daarna mapje ‘4202’.
 • Selecteer vervolgens mapje ‘-handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen’.
  Je ziet nu een mapje staan met code 4202 21 ‘- - met een buitenkant van leder of van kunstleder’.
 • Als je klikt op mapje 4202 21 zie je vervolgens 4202 21 00 10 ‘--- met de hand vervaardigd’ en 4202 21 00 90 ‘---andere’.
  ‘Andere‘ betekent op een ander wijze dan met de hand vervaardigd, dus machinaal.

De HS-code (GS-code) van handtassen van leer is: 4202 21.
De goederencode (GN-code) voor uitvoer uit de EU van handgemaakte of machinaal gemaakte leren tassen is: 4202 21 00.
De goederencode (Taric-code) voor invoer in de EU van handgemaakte leren tassen is: 4202 21 00 10.
De goederencode (Taric-code) voor invoer in de EU van op andere wijze (machinaal) gemaakte leren tassen is: 4202 21 00 90.

In het Gebruikstarief vind je per goederencode de tarieven van invoerrechten bij invoer in de EU. En je ziet of, en zo ja welke niet-financiële maatregelen gelden bij in- en uitvoer. Bijvoorbeeld of je een vergunning of ander document nodig hebt voor de invoer of uitvoer van je product.

(Video) Internationaal verzenden met je webshop | Picqer Sessions

Lees de handleiding of het artikel Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel?. Hierin vind je meer uitleg over het opzoeken van goederencodes en invoerrechten in het Gebruikstarief.

Intrastat-codes van CBS

De achtcijferige goederencodes voor uitvoer (GN-codes) staan ook in de goederencodelijst van het CBS. De EU houdt het handelsverkeer tussen de lidstaten bij aan de hand van de GN-codes. De GN-codes staan in dit verband ook bekend als Intrastat-codes. Voor leren handtassen is de Intrastat-code dus: 4202 21 00. Je kunt de goederencodelijst van het CBS niet gebruiken voor het achterhalen van goederencodes bij invoer (Taric-codes) in de EU. Raadpleeg hiervoor het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane.

CIRCABC Europese Commissie

Op dit open source-platform van de Europese Commissie kun je excelbestanden met goederencodes en invoerrechten downloaden. Goederencodes vind je via de map ‘Nomenclature’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en maak daarna een keuze uit de Franse, Engelse of Duitstalige versie) en de invoerrechten via de map ‘Duties & related files’ (selecteer meest recente jaar, vervolgens meest recente maand en klik daarna op de map ‘Duties import 01-99’).

Goederencode niet vindbaar?

Het bepalen van de HS-code of goederencode van je product is soms lastig. Veel producten vind je namelijk niet letterlijk terug in het Gebruikstarief. Een ‘laptop’ of ‘tablet’ bijvoorbeeld. Die vallen onder de omschrijving ‘draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm’. De HS-code hiervoor is 8471 30. De goederencode bij uitvoer (GN-code) die daarbij hoort is 8471 30 00. De goederencode bij invoer (Taric-code) is 8471 30 00 00.
Wordt jouw product niet met naam genoemd in het Gebruikstarief? Maak gebruik van onderstaande hulpmiddelen om jouw product in te delen in een goederencode:

 • Via de ‘Gecombineerde Nomenclatuur zoekmachine’ van het Europees bureau voor de statistiek, Eurostat, kun je zoeken op productomschrijvingen die je niet ‘letterlijk’ in het Gebruikstarief terugvindt. Geef bijvoorbeeld ‘laptop’ in als zoekopdracht en je vindt vervolgens de HS-code van een laptop.
 • Als je importeur bent, is de kans groot dat je buitenlandse leveranciers HS-codes en goederencodes gebruiken voor de export van hun producten. Let op: ga bij leveranciers uit een land buiten de EU uit van de eerste zes cijfers (HS-code) van de door hen verstrekte goederencodes van producten. De cijfers na de zesde positie verschillen mogelijk van de cijfers die de EU hanteert. Houd de door je leveranciers verstrekte codes alleen aan als indicatie voor je zoektocht naar de juiste goederencodes voor invoer van je producten. Mogelijk gebruiken je leveranciers zonder dat zij het weten verkeerde goederencodes. Als importeur ben je bij invoer verantwoordelijkheid voor het gebruik van de juiste goederencodes. Zoek de juiste goederencodes op in het Gebruikstarief van de douane.
 • Beschrijving van een aantal productgroepen (zoals textiel, schoenen, groenten, fruit en noten, kunststoffen en computers) door de Europese Unie om eenvoudiger een goederencode te bepalen.
 • In de European Binding Tariff Information-database vind je uitspraken door de douane van de EU-lidstaten over de indeling van goederen (bindende tariefinlichtingen).

Vragen over indeling van je product?

KVK geeft geen persoonlijk advies over de indeling van producten in HS-codes of goederencodes. Heb je hulp nodig bij het vinden van de code voor jouw product? Bel dan naar de Nederlandse Douane (0800 01 43) of naar het CBS (045 570 79 20). Of raadpleeg een andere specialist, zoals een douane-adviesbureau of douane-expediteur.

(Video) Dit Is Hoe Je Pakketten Verstuurd vanuit China (Voor Bol.com)

Douane-expediteurs maken douaneaangiften zoals de in- of uitvoeraangifte voor je op. Je vindt ze via FENEX (de brancheorganisatie voor expediteurs) en op de website van ondernemersvereniging evofenedex. Uiteraard gaan zij af op de (mondelinge) omschrijving van je product en kun je daar geen rechten aan ontlenen.

Zekerheid over de juiste goederencode

Door het verkeerd Indelen van je product in een goederencode betaal je misschien te weinig of juist te veel invoerrechten. Wil je zekerheid over de juistheid van de goederencode? Vraag dan een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak. Een BTI is 3 jaar geldig in de hele EU vanaf de datum van afgifte van de BTI.

Met de juiste goederencode weet je zeker hoeveel invoerrechten en eventuele andere invoerbelastingen je als importeur betaalt. En je weet met de juiste goederencode of je specifieke documenten nodig hebt voor de in- of uitvoer van je product.

Let op: de Nederlandse Douane kan onderzoek doen naar de juistheid van een goederencode. Een onjuiste toepassing van een goederencode bij invoer kan leiden tot een naheffing van invoerrechten tot 3 jaar. Andersom is ook mogelijk: als je door onjuist gebruik van een goederencode teveel invoerrechten hebt betaald, kun je terugbetaling van invoerrechten aanvragen. Dit is mogelijk tot maximaal drie jaar na het ontstaan van de douaneschuld.

FAQs

Dit zijn HS-codes en zo zoek je ze op | KVK? ›

De lijst met HS-codes

HS-codes
Een HS-code (Harmonized System-code) is een code die de douane wereldwijd gebruikt voor het indelen van producten. Ieder product heeft een andere HS-code. De HS-code is in Nederland ook bekend als GS-code. GS staat voor Geharmoniseerd Systeem.
https://www.kvk.nl › dit-zijn-hs-codes-en-zo-zoek-je-ze-op
vind je op de Engelstalige website van de World Customs Organization. Elk land kan de HS-code van een product uitbreiden met verschillende cijfers. Binnen de EU kennen we achtcijferige codes voor goederen die je uitvoert uit de EU. Dit zijn HS-codes aangevuld met twee cijfers.

Wat betekent HS-code? ›

Een HS-code (Harmonized System-code) is een code die de douane wereldwijd gebruikt voor het indelen van producten. Ieder product heeft een andere HS-code. De HS-code is in Nederland ook bekend als GS-code. GS staat voor Geharmoniseerd Systeem.

Waar kan ik een HS-code vinden? ›

Als je een zending verstuurt vanuit of naar een land buiten de Europese Unie komt jouw zending langs de douane; de zending wordt ingevoerd door de douane. Deze HS-code staat op een douane factuur, die je toevoegt aan zendingen vanaf of naar landen buiten de Europese Unie.

Waarom HS-code? ›

U kunt de Taric HS-code (Harmonized System code) zien als een universeel categoriserend cijfer. Een code van 6 cijfers die de douane wereldwijd gebruikt om goederen in te delen in een bepaalde categorie. Bijna alle landen gebruiken dezelfde unieke HS-codes voor producten.

Is een HS-code verplicht? ›

Voor invoervan goederen wordt er een 10-cijferige code gebuikt. De HS-code, aangevuld met 4 cijfers. Deze im- en exportcode wordt ook wel 'goederencodes' of 'commodity codes' genoemd. Als je bepaalde producten gaat in- of uitvoeren, dan ben je verplicht de goederencode te vermelden.

Hoeveel HS-codes zijn er? ›

De lijst met HS-codes vind je op de Engelstalige website van de World Customs Organization. Elk land kan de HS-code van een product uitbreiden met verschillende cijfers. Binnen de EU kennen we achtcijferige codes voor goederen die je uitvoert uit de EU. Dit zijn HS-codes aangevuld met twee cijfers.

Hoe lang is een HS-code? ›

Bij invoer van goederen in de EU heb je 10-cijferige codes nodig (HS-codes aangevuld met 4 cijfers). Deze codes noemen we ook wel goederencodes. Bijna alle landen in de wereld gebruiken dezelfde HS-codes voor producten.

Wat is een Meursing code? ›

Met de component “Meursing” kunt u de Meursing-code berekenen of de waarden van de bestanddelen weergeven op basis van een gekende code. Om de Meursing-code te berekenen, moeten de volgende velden worden ingevuld: Melkvet. Melkproteïnen.

Is HS-code hetzelfde als statistieknummer? ›

Een goederencode, ook wel statistieknummer of HS-code genoemd, is een 10-cijferige code om handelsgoederen te kunnen classificeren. Dit systeem wordt nagenoeg wereldwijd toegepast.

Is HS-code hetzelfde als Intrastat? ›

Intrastat codes worden ook wel goederencodes of HS-codes genoemd. Het gebruik, de functie en de codes zelf zijn per land dezelfde. De lijst met codes wordt jaarlijks bijgewerkt op basis van de aanpassingen die voor de douane en voor statistiek nodig zijn.

Wat is een goederen code? ›

Een goederencode of HS-code (Harmonized System) is een tiencijferige code om producten in te delen. Deze indeling wordt wereldwijd toegepast. De eerste zes cijfers zijn internationaal gelijk. De onderverdeling daarna kan nationaal anders zijn.

Hoeveel cijfers goederencode? ›

De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De GN is een 8-cijferige indeling.

Wat is een tarief nummer? ›

Wat is een tariefnummer? Een tarief is een belasting op geïmporteerde goederen en het tariefnummer, soms ook tariefcode of HS-code genoemd, bestaat uit cijfers die aan exportpakketten worden toegevoegd zodat de douane weet wat voor soort item er wordt geïmporteerd.

Wat is de CBS code? ›

Verplichte CBS-codes.

Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De 8-cijferige goederencode is daarom ook bekend als GN code.

Welk systeem van de Belgische douane kan helpen om de goederencode te vinden van een bepaald product? ›

Voor douanedoeleinden krijgt elk goed een tariefclassificatienummer. De eerste zes cijfers van dit nummer zijn internationaal geharmoniseerd (het geharmoniseerde systeem (HS)). Het EU-systeem voor de indeling van goederen heet de gecombineerde nomenclatuur, het geïntegreerde tarief van de EU-code (TARIC).

Welke taric code? ›

Taric-code voor import van buiten EU

De 10-cijferige goederencode die nodig is voor invoer in de EU vanuit landen buiten de EU wordt ook wel Taric-code genoemd. Taric staat voor 'geïntegreerd douanetarief' en bestaat uit financiële en niet-financiële maatregelen.

Wat is een Intrastatcode? ›

De Intrastat code is een 8-cijferige code die wordt gebruikt om goederen onder te verdelen in categorieën. Intrastat codes worden gebruikt binnen het Intrastat-systeem. Dit systeem wordt binnen de Europese Unie gehanteerd voor de uitwisseling van informatie over import- en export van goederen.

Is Intrastat verplicht? ›

Het is verplicht om een intrastat aangifte te doen wanneer u per jaar voor meer dan € 800.000 inkoopt en/of voor meer dan € 1 miljoen verkoopt aan of van bedrijven in andere EU-landen. Deze opgave van de handelsgegevens kan gezien worden als een soort belastingaangifte.

Hoe doe ik Intrastat aangifte? ›

U kunt uw Intrastat-aangiften uitsluitend online doen op www.onegate.be. In OneGate kiest u zelf hoe u de gegevens invoert: manueel of met behulp van XML- of CSV-bestanden. Raadpleeg de handleiding Intrastat via OneGate (pdf) om te weten hoe u te werk gaat. U kiest of u de aangiften zelf doet of uitbesteedt.

Wat moet er in Intrastat? ›

Dit zijn het ID van de handelspartner, land van herkomst én van oorsprong, aard van de transactie, vervoerswijze, de goederencode en de factuurwaarde. Afhankelijk van je transactie kan het zijn dat er om aanvullende gegevens wordt gevraagd. Ieder van deze gegevens heeft een bijpassende code.

Welke goederen aangeven douane? ›

Je mag voor maximaal € 430,- aan spullen van buiten de EU invoeren. Over alles wat daarboven komt, betaal je belasting. Ook over een teveel aan sigaretten, tabak of drank betaal je belasting. Hoeveel sigaretten of (sterke) drank je mag invoeren, hangt af of je Nederland binnenkomt vanuit de EU of daarbuiten.

Welke goederencode duidt natuurhoning aan? ›

0409 - Natuurhoning – Taric Support.

Wat betekent taric? ›

De Europese Unie hanteert het geïntegreerd douanetarief of te wel Taric. Taric bestaat uit de financiële maatregelen (invoerrechten) en de niet-financiële maatregelen (veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw) die bij de invoer en/of de uitvoer van goederen in de Europese Unie worden toegepast.

Hoeveel is laag tarief? ›

In het grootste deel van Nederland lopen de daluren van 23.00 tot 7.00 uur. In Noord-Brabant en Limburg is dit van 21.00 tot 7.00 uur. Op deze momenten betaal je het daltarief. In het weekend en tijdens feestdagen geldt het daltarief heel de dag.

Hoe hoog zijn invoerrechten? ›

Dit zijn de extra kosten als u bestelt buiten de EU

Is uw aankoopbedrag € 150 of meer? Dan betaalt u ook invoerrechten. Reken op 0 tot 17% invoerrechten. Dit zijn kosten die uw pakketdienst maakt om aangifte te doen bij de Douane.

Wat valt onder het 0% tarief? ›

U hanteert het 0%-tarief als u bijvoorbeeld goederen levert naar het buitenland of opslaat in een douane-entrepot. U brengt dan geen btw in rekening. Op de factuur noteert u 0% btw.

Wat als je CBS niet invult? ›

Als u de gegevens niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt, dan kan het CBS u een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opleggen.

Is CBS Verplicht in te vullen? ›

Personen. Als u bent uitgenodigd voor een van de persoonsonderzoeken, bent u niet verplicht om mee te werken. Natuurlijk hopen we dat u wel mee wilt werken. Als u meedoet maakt u namelijk deel uit van een steekproef.

Waarom krijg ik een brief van het CBS? ›

Het CBS kan dat natuurlijk niet aan alle inwoners van Nederland vragen. Daarom wordt een 'steekproef' getrokken uit de basisregistratie personen van de Nederlandse gemeenten. Aan de hand van die steekproef wordt bepaald welke inwoners deze keer de vragen gaan beantwoorden. Deze mensen krijgen een brief van het CBS.

Hoe de douane omzeilen? ›

Met een douane-entrepot kun je invoerrechten 'omzeilen'. Je voert de goederen niet in maar slaat ze op onder douaneverband. Dit betekent dat de goederen onder toezicht staan van de douane. Je betaalt dan geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer) in de EU.

Wat is ICS 2 douane? ›

Wat is het Import Control System 2 (ICS2)?

ICS2 is het geautomatiseerde proces van Binnenbrengen dat geldt voor de hele EU. Dit proces bewaakt de veiligheid van de buitengrens. De Europese Commissie wil de kwaliteit van de data verhogen, zodat vooraf een betere risicoanalyse kan worden gedaan.

Wat is een douane controle? ›

De Douane houdt bijvoorbeeld toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de Douane of de bij invoer verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften. Daarnaast ziet de Douane toe op de naleving van wetgeving op het gebied van VGEM.

Welke producten mag je niet invoeren? ›

Nooit meenemen
 • Verdovende middelen en drugs (zoals hasj, cocaïne en heroïne)
 • Wapens, nepwapens, pepperspray, munitie en explosieven.
 • Beschermde dier- en plantsoorten.
 • Producten gemaakt van beschermde dier- en plantsoorten, zoals schoenen van krokodillenleer of ivoren sieraden.

Wat is een Customs Registration number? ›

The Customs Registration Number is the identification number in all customs procedures that is needed to exchange information with Customs administrations. In Europe for example, it is the EORI number (Economic Operators' Registration and Identification).

Wat is import douane? ›

Als u goederen uit een land buiten de Europese Unie (EU) importeert, moet u aangifte doen bij de Douane. En u betaalt meestal invoerrechten. Ook betaalt u btw en soms accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen. Check altijd aan welke regels en eisen uw product moet voldoen.

Wat is de HS-code voor documenten? ›

Als je goederen importeert in de EU van daarbuiten heb je vaak een 10-cijferige code nodig. Hier is de HS-code dus aangevuld met 4 cijfers achter de 6 standaard cijfers voor dat product. Deze 8- of 10-cijferige codes voor import en export worden ook wel goederencodes genoemd.

Wat betekent Intrastat? ›

Intrastat is een internationaal gebruikt systeem, gebruikt door de landen binnen de Europese Unie, voor het uitwisselen van informatie over import- en export goederen. Na het openzetten van de grenzen in 1993, heeft de EU het systeem in het leven geroepen om aan de informatiebehoefte te blijven voldoen.

Videos

1. 🚨 Mark Rutte maakt een grote fout! | Madelon Praat
(Madelon Vos)
2. [Webinar] Voorbereiden op de Brexit aan de hand van praktijkvoorbeelden
(Impuls Zeeland)
3. Ciske de Rat, de musical
(J)
4. UNIT4 - UNIT4 Multivers PaperLess voor accountants en administratiekantoren - Opgenomen webinar
(Werken met Unit4)
5. Webinar zakelijke kansen in Sub Sahara Afrika
(Oost NL)
6. Shopify Tutorial Voor Beginners
(Ferdy Korpershoek)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated: 04/26/2023

Views: 6478

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.